Kungslyktan

 

 

 

 

Information

Kungslyktan
är
svensktillverkad och härstammar från senare hälften av 1800-talet.
Lyktans ursprungliga drivämne var gas. På grund av sin cylindriska form
var KUNGSLYKTAN en effektiv ljusspridare. Den blev oerhört representerad
i hela landet från Ystad i söder till Umeå i norr.

I dag tillverkas KUNGSLYKTAN för elektrisk belysning. Lämpliga
ljuskällor är såväl glödlampor som urladdningslampor av
typ metallhalogen och högtrycksnatrium.

Kungslyktan möter även idag stort intresse som belysning och
utsmyckning av monumentala platser såsom: Torg, gågator, parker, slott
och herrgårdar med passande klassisk byggnadsstil.


Stolpen till KUNGSLYKTAN


är  svensktillverkad och modellen härstammar från mitten av
1800-talet. Varje stad med någon självaktning hade på den tiden en egen
modell av belysningsstolpe, tillverkad i gjutjärn.
Just denna modell
med riklig ornamentering och stegpinne är, liksom ett fåtal andra
förebilder, representerade på flera platser i Sverige.

Med sin smäckra väl balanserade utformning har modellen idag
blivit omtyckt som stolpe och bärare av Kungslyktan på flera platser i
landet.